• tussen-de-regels.nl© 2013 •

CONTACT

 

 

De diensten die Tussen De Regels aan particulieren biedt zijn erg vergaand. Wat kunt u verwachten? Al vanaf het eerste contact merkt u dat dat veel is!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een aantal voorbeelden:

 

 

1. U heeft een (terecht of onterecht) incassobureau of deurwaarder achter u aan.

 

- U belt Tussen De Regels. Wij stellen u een aantal vragen, zoals: in welk stadium is de invordering (minnelijk, loopt er een gerechtelijke procedure of is er al een vonnis?), heeft u zelf al contact gehad met het bureau, heeft u al eerder advies ingewonnen etcetera. Op basis daarvan bepalen wij op welke manier wij u van dienst kunnen zijn: een dreigende procedure of iets dergelijks voorkomen, tot de hele vordering proberen te laten verdwijnen. Vervolgens wordt in overleg met u een te volgen strategie bepaald. Hoe één en ander verder verloopt hangt geheel af van de individuele zaak. Zoals steeds gezegd: Tussen De Regels biedt bijna alleen maar maatwerk.

 

 

2. U heeft een klacht tegen (bijvoorbeeld) een energie- of kabelbedrijf, omdat die (bijvoorbeeld) onterecht automatisch geld van uw rekening hebben geïncasseerd.

 

- U belt Tussen De Regels. Wij stellen u een aantal vragen, zoals: hoe lang geleden heeft de incasso plaatsgevonden? Was dat de eerste keer dat er onterecht werd geïncasseerd? Heeft u zelf al contact opgenomen met de betreffende instantie? Op basis daarvan bepalen wij wat de beste strategie is. Van heel simpel een incasso terugdraaien tot officieel een klacht indienen of zelfs gerechtelijke stappen ondernemen. Hoe één en ander verder verloopt hangt geheel af van de individuele zaak. Zoals steeds gezegd: Tussen De Regels biedt bijna alleen maar maatwerk.

 

3. U heeft een contract ondertekend, maar twijfelt nu of dat wel de juiste stap was.

 

- U belt tussen de regels. Wij stellen een aantal vragen en kunnen vrij snel bepalen of wij u kunnen bijstaan onder dit contract uit te komen.

 

4. U heeft een probleem van juridische aard, maar heeft zelf geen verstannd van de wet. Al die regels en die rare ambtelijke taal zegt u helemaal niets, maar u wilt wel graag begrijpen wat een advocaat allemaal zegt als u besluit daarnaartoe te stappen.

 

- U belt Tussen De Regels. Wij stellen u een aantal vragen om te bepalen hoe lang behandeling van uw zaak zal duren. Dit zullen wij u direct vertellen. Die behandeling doen wij trouwens samen met u. Wij nodigen u uit samen de zaak geheel door te nemen en het juridisch voorwerk te doen. Wij "werken u in" als u dat wilt in de juridische termen die bij uw zaak horen en gaan als u daar prijs op stelt met u mee naar uw eerste gesprek bij uw advocaat. Hoe één en ander verder verloopt hangt geheel af van de individuele zaak. Zoals steeds gezegd: Tussen De Regels biedt bijna alleen maar maatwerk.

 

5. U heeft zomaar een vraag van juridische aard, die ineens bij u opkwam ("hé, hoe zit dat eigenlijk?").

 

- U belt Tussen De Regels en/of binnenkort bezoekt u daarvoor de FAQ (veelgestelde vragen) pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen De Regels

Tel.: 06 28260034

 


 

info@tussen-de-regels.nl